Vítejte na našich Zásadách ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás kriticky důležité.

Gympole s.r.o. se nachazí:

Gympole s.r.o.
Vodárenská 459
Velká Dobrá
273 61
tel: +420 778087098

Politikou společnosti Gympole s.r.o. je respektovat vaše soukromí ohledně jakýchkoli informací, které můžeme shromažďovat při provozu našich webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na https://www.gympole.com (dále jen „nás“, „my“ nebo „https://www.gympole.com“). Respektujeme Vaše soukromí a zavazujeme se chránit osobní údaje, které nám můžete poskytnout prostřednictvím Webové stránky. Přijali jsme tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“), abychom vysvětlili, jaké informace mohou být shromažďovány na našich webových stránkách, jak tyto informace používáme a za jakých okolností můžeme tyto informace sdělit třetím stranám. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek, a nevztahují se na shromažďování informací z jiných zdrojů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů spolu s podmínkami uvedenými na našich webových stránkách stanoví obecná pravidla a zásady, kterými se řídí vaše používání našich webových stránek. V závislosti na vašich aktivitách při návštěvě našich webových stránek můžete být požádáni o souhlas s dalšími podmínkami.

Návštěvníci webových stránek

Jako většina provozovatelů webových stránek, Gympole s.r.o. shromažďuje informace, které neumožňují osobní identifikaci takového typu, jaký obvykle shromažďují webové prohlížeče a servery, například typ prohlížeče, jazykové preference, odkazující stránky a datum a čas každé návštěvy návštěvníka. Účelem Gympole s.r.o. při shromažďování osobně neidentifikujících informací je lépe pochopit, jak návštěvníci Gympole s.r.o používají webové stránky. Čas od času Gympole s.r.o. mohou v souhrnu zveřejnit informace, které neidentifikují uživatele, např. zveřejněním zprávy o trendech ve využívání svých webových stránek.

Gympole s.r.o. také shromažďuje potenciálně osobní identifikační informace, jako jsou adresy IP (Internet Protocol) pro přihlášené uživatele a uživatele, kteří zanechávají komentáře na https://www.gympole.com. Gympole s.r.o. uvádí pouze zaznamenané IP adresy uživatelů a komentátorů za stejných okolností, které používá, a zveřejňuje osobní identifikační informace, jak je popsáno níže.

Shromažďování osobně identifikujících informací

Někteří návštěvníci webových stránek Gympole s.r.o. se rozhodnou komunikovat s Gympole s.r.o. způsobem, který vyžaduje, aby Gympole s.r.o. shromažďoval osobní identifikační údaje. Množství a typ informací, které Gympole s.r.o. závisí na povaze interakce. Žádáme například návštěvníky, kteří se přihlásí do blogu na adrese https://www.gympole.com, aby zadali uživatelské jméno a e-mailovou adresu.

Bezpečnost

Bezpečnost vašich osobních informací je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Reklamy

Reklamy, které se objevují na našich webových stránkách, mohou být dodány uživatelům reklamními partnery, kteří mohou nastavit soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňují reklamnímu serveru rozpoznat váš počítač pokaždé, když vám pošlou on-line reklamu, aby shromáždily informace o vás nebo o jiných, kteří používají váš počítač. Tyto informace umožňují, aby reklamní sítě mimo jiné přinášely cílené reklamy, o nichž se domnívají, že vás budou zajímat. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání cookies společností Gympole s.r.o. a nepokrývá použití cookies žádnými inzerenty.

Odkazy na externí stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na externí stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali Zásady ochrany osobních údajů a podmínky všech stránek, které navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky stránek třetích stran, produktů nebo služeb.

Google AdWords pro remarketing

Gympole využívá remarketingové služby k inzerci na webových stránkách třetích stran (včetně Google) předchozím návštěvníkům našich stránek. Mohlo by to znamenat, že inzerujeme na předchozí návštěvníky, kteří na našich stránkách nedokončili úkol, například pomocí kontaktního formuláře k dotazu. Mohlo by to být formou reklamy na stránce výsledků vyhledávání Google nebo na stránkách v reklamní síti Google. Prodejci třetích stran, včetně společnosti Google, používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě minulých návštěv někoho jiného. Veškerá shromážděná data budou samozřejmě použita v souladu s naší vlastní politikou ochrany osobních údajů a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.

Můžete nastavit předvolby pro to, jak vám Google inzeruje na stránce Nastavení reklam Google, a pokud chcete, můžete se z reklamy založené na zájmech rozhodnout zcela vavázat, pomocí nastavení souborů cookie nebo trvale pomocí pluginu prohlížeče.

Souhrnná statistika

Gympole s.r.o. mohou shromažďovat statistiky o chování návštěvníků na svých webových stránkách. Gympole s.r.o. tyto informace mohou veřejně zobrazovat nebo poskytovat ostatním. Gympole s.r.o. nezveřejňuje vaše osobní identifikační údaje.

Cookies

Pro zdokonalení a zlepšení Vašeho online zážitku, Gympole s.r.o. používá „Cookies“, podobné technologie a služby poskytované jinými uživateli k zobrazování personalizovaného obsahu, vhodné reklamy a ukládání vašich preferencí do vašeho počítače.

Cookie je řetězec informací, které webová stránka ukládá do počítače návštěvníka a poté je prohlížeč návštěvníka poskytuje webové stránce pokaždé, když se návštěvník vrátí. Gympole s.r.o. používá cookies, aby pomohl Gympole s.r.o. identifikovat a sledovat návštěvníky, jejich používání https://www.gympole.com a jejich předvolby pro přístup na webové stránky. Gympole s.r.o. návštěvníci, kteří nechtějí mít soubory cookie umístěné na svých počítačích, by měli nastavit prohlížeče tak, aby před použitím webových stránek společnosti Gympole s.r.o. odmítli soubory cookie. Nevýhodou je, že některé funkce webových stránek společnosti Gympole s.r.o. nemusí fungovat bez pomoci cookies.

Pokračováním v navigaci na našich webových stránkách bez změny nastavení souborů cookie tímto potvrzujete a souhlasíte s používáním cookies společností Gympole s.r.o.

Elektronický obchod

Ti, kteří se zabývají transakcemi s Gympole s.r.o. – nákupem služeb nebo produktů společnosti Gympole s.r.o. se požaduje, aby poskytli doplňující informace, včetně nezbytných osobních a finančních informací potřebných ke zpracování těchto transakcí. V každém případě Gympole s.r.o. shromažďuje tyto informace pouze tehdy, je-li to nezbytné nebo vhodné pro splnění účelu interakce návštěvníka s Gympole s.r.o.. Gympole s.r.o. nezveřejňuje osobní identifikační údaje jiné, než je popsáno níže. A návštěvníci mohou vždy odmítnout poskytnout osobní identifikační údaje, s tím, že jim to může bránit v účasti na určitých činnostech souvisejících s webovými stránkami.

Obchodní převody

Pokud byla získána Gympole s.r.o. nebo v podstatě veškerá její aktiva nebo v nepravděpodobném případě, že by Gympole s.r.o. informace by byly jedním z aktiv, která jsou převedena nebo získána třetí stranou. Berete na vědomí, že takové převody mohou nastat a že každý nabyvatel Gympole s.r.o. mohou nadále používat vaše osobní údaje uvedené v této politice.

Změny zásad ochrany osobních údajů

I když většina změn bude pravděpodobně malá, Gympole s.r.o. může čas od času měnit své Zásady ochrany osobních údajů a výhradně na základě vlastního uvážení společnosti Gympole s.r.o.. Gympole s.r.o. vybízí návštěvníky, aby tuto stránku pravidelně kontrolovali, zda neobsahují jakékoli změny v zásadách ochrany osobních údajů. Vaše další používání těchto stránek po jakékoli změně těchto Zásad ochrany osobních údajů představuje vaše přijetí této změny.