Vítejte v Gympole s.r.o

Tyto obchodní podmínky popisují pravidla a podmínky pro používání webových stránek společnosti Gympole s.r.o.

Gympole s.r.o. se nachazí:

Vodárenská 459, Velká Dobrá, 27361, Česká republika

 

Vstupem na tyto webové stránky předpokládáme, že tyto podmínky akceptujete v plném rozsahu. Nepokračujte v používání těchto stránek, pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami a pravidly, které jsou uvedeny na této stránce.

Přehled

Tato webová stránka je provozována společností Gympole s.r.o.. Pojmy „my“, „nás“ a „náš“ se v celém webu týkají Gympole s.r.o.. Společnost Gympole s.r.o. nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou k dispozici na těchto stránkách, vám, uživatelům, podmíněné vaším souhlasem se všemi podmínkami, zásadami a oznámeními uvedenými zde.

Návštěvou našich stránek a/nebo zakoupením něco od nás se zabýváte naší „Službou“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Smluvní podmínky“, „Podmínky“). Tyto Smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, včetně uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich použitím si prosím pozorně přečtěte tyto Smluvní podmínky. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Smluvními podmínkami. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na webové stránky ani využívat žádné služby. Pokud jsou tyto Smluvní podmínky považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto Podmínky služby.

Všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, podléhají také Smluvním podmínkám. Nejnovější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoliv prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoliv část těchto Podmínek poskytování služeb zasíláním aktualizací nebo změn na našich webových stránkách. Je na vás, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovaly. Vaše další používání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění změn představuje přijetí těchto změn.

Podmínky internetového obchodu

Tím, že souhlasíte s těmito Smluvními podmínkami, prohlašujete, že jste ve svém státě nebo v zemi bydliště alespoň ve věku většiny, nebo že jste ve věku nebo v zemi bydliště ve věku většiny a dali jste nám svůj souhlas s povolením některému z vašich nezletilých závislých osob používat tyto stránky.

Nesmíte používat naše produkty k jakémukoli nezákonnému nebo neoprávněnému účelu a při používání Služby nemůžete porušovat zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen, autorských práv).

Nesmíte přenášet žádný malware nebo viry ani kód destruktivní povahy.

Porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

Všeobecné podmínky

Vyhrazujeme si právo kdykoliv odmítnout službu komukoliv z jakéhokoli důvodu.

Chápete, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být převeden nezašifrovaný a zahrnovat a) přenosy prostřednictvím různých sítí; a b) změny v souladu a přizpůsobení se technickým požadavkům propojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu po sítích vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, kopírovat, prodávat ani zneužívat žádnou část služby, užívání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, kterými je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu nás .

Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro pohodlí a nebudou tyto Podmínky omezovat ani jinak ovlivňovat.

Přesnost, úplnost a včasnost informací

Nejsme zodpovědní za to, že informace poskytnuté na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by být používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace primárních, přesnějších, úplnějších nebo aktuálnějších zdrojů informací. Jakékoliv spoléhání se na materiál na těchto stránkách je na vaše vlastní riziko.

Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně, nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

Úpravy služeb a cen

Ceny našich výrobků se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli kdykoli změnit nebo ukončit poskytování Služby (nebo jakékoli její části nebo obsahu).

Neodpovídáme vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu, změnu ceny, pozastavení nebo zrušení služby.

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webu gympole.com mohou kupující přistupovat ke svému uživatelskému rozhraní. Kupující může ze svého uživatelského rozhraní provést objednání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Pokud webové rozhraní umožňuje obchod, může si kupující objednat zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na internetových stránkách www.gympole.com a při objednávání zboží je kupující povinen uvést všechna data správně a přesně. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou pro kupujícího závazné aktualizovat při jakékoli změně. Údaje o kupujícím na uživatelském účtu a objednání zboží považuje prodávající za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích nezbytných pro přístup ke svému uživatelskému účtu.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména pokud kupující nepoužívá svůj uživatelský účet déle než 1 rok, nebo pokud kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být průběžně k dispozici, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwaru a softwaru prodávajícího, nezbytnou údržbu hardwaru a softwaru třetích osob.

 

Produkty nebo služby

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně prostřednictvím internetových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami pro vrácení zboží.

Udělali jsme vše pro to, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich výrobků, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo omezit prodej našich výrobků nebo Služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo cen produktů podléhají změnám kdykoliv bez předchozího upozornění, na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoliv přerušit prodej jakéhokoliv produktu. Jakákoli nabídka na jakýkoli produkt nebo službu na těchto stránkách je neplatná, pokud je zakázána.

Nezaručujeme, že kvalita všech produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů zakoupených nebo získaných Vámi splní vaše očekávání, nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

Reklamační zboží:

Odpovědnost za vady nevzniká a vady, na které se vztahuje záruka kvality, nejsou splněny, pokud

– zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s Pokynem dodaným prodávajícím nebo
– byla nevhodně použita z důvodu svých užitných vlastností nebo je v rozporu s účelem, pro který je určena, nebo
– byla neprofesionálně instalována, následně libovolně upravena, pozměněna nebo přidružena k jiným položkám, které prodávající neposkytl,
– byl násilně narušen zbytečným a nesprávným zacházením, např. poškrábáním výrobku.

Poškození v důsledku environmentálních nedostatků (např. Vlhkost, prach, teplota) není příčinou reklamace. Důvodem reklamace nejsou ani drobné rozdíly v rozměrech, barevných odstínech a povrchových nebo dýhovaných konstrukcích způsobených především povahou použitých materiálů (např. Malé drážky a zářezy, malé uzly atd.). Není možné reklamovat zboží, které bylo vyrobeno na zakázku podle přání spotřebitele nebo jeho zástupce.

Odpovědnost za vady nebo zajištění kvality se také nevztahuje na opotřebení způsobené jeho běžným používáním.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady mohou být upravena reklamačním řádem prodávajícího.

Objednávky

Cena je uvedena na objednávce a v textové zprávě potvrzující, že objednávka byla zadána. Objednávky lze zadávat následujícím způsobem:

 1. v e-shopu provozovaném společností Gympole s.r.o. (internetový obchod); nebo
  b. e-mailem zaslaném na adresu sale@gympole.com.

Platby

Gympole přijímá následující metody:

 1. převodem na účet;
 2. Paypal

Přesnost fakturace a informací o účtu

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoliv objednávku, kterou u nás vytvoříte. Můžeme, podle našeho vlastního uvážení, omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané na stejném zákaznickém účtu, stejnou kreditní kartu a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme vás informovat tak, že se obrátíte na e-mailovou adresu a / nebo fakturační adresu / telefonní číslo poskytnuté v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat příkazy, které podle našeho vlastního uvážení jsou považovány za vystavené prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte, že poskytnete aktuální, kompletní a přesné informace o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací svého účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Doručení

 1. Možnosti dodání

Gympole dodává zboží buď ve spolupráci s přepravní společností nebo elektronicky (digitální obsah).

V případě zásahu vyšší moci nebo narušení IT systému společnost Gympole nenese žádnou odpovědnost za pozdní dodání zboží.

Dodání zboží je omezeno státními svátky v místě dodání a Českou republikou.

 1. Ostatní

Aby se předešlo poškození/legitimizaci výnosů z trestné činnosti (pokud existuje), mohou smluvní partneři Gympole nebo Gympole požadovat, aby bylo zboží zaplacené předem vybráno na základě platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, pas). Není-li uvedený dokument předložen, může být předmětné zboží odmítnuto a může být odmítnuto smluvními partnery společnosti Gympole nebo Gympole.

Zboží zakoupené kupujícími – právnickými osobami, které jsou plátci DPH v okamžiku nákupu, s kupní sazbou 0% DPH bude dodáno pouze řídícímu orgánu dotyčné právnické osoby nebo osobě pověřené v předložené ověřené plné moci.

Zboží zakoupené kupujícími jako plátci DPH v okamžiku nákupu a fakturované sazbou DPH ve výši 0% bude povinně doručeno do ústředí nebo do provozoven zapsaných v obchodním rejstříku, obchodním rejstříku nebo obdobném rejstříku.

Při převzetí zboží od přepravní společnosti je kupující – spolu se zástupcem přepravní společnosti – povinen řádně a důkladně prohlédnout dodávku (zejména počet balení, nepoškozenou těsnící pásku nesoucí logo společnosti a nepoškozený obal). Kupující může odmítnout převzetí dodávky v rozporu s kupní smlouvou, například s odkazem na neúplnou nebo poškozenou dodávku. Při převzetí poškozené dodávky od přepravní společnosti je Kupující povinen popsat škodu v dodacím listu přepravní společnosti.

Neúplné nebo poškozené dodávky musí být neprodleně nahlášeny e-mailem na adresu sale@gympole.com a škoda musí být popsána ve zprávě o škodě provedené se zástupci dopravní společnosti a zaslána společnosti Gympole e-mailem nebo poštou bez zbytečného odkladu. Jakékoliv následné nároky na neúplné dodání nebo poškození obalu neomezují právo Kupujícího na uplatnění záruky; přesto umožňují společnosti Gympole prokázat, že totéž nepředstavuje konflikt s kupní smlouvou.

V případě, že si klient nepřevezme od dopravce odeslané zboží a zboží je dopraveno zpět odesílateli, je kupující odpovědný za náklady spojené s veškerou dopravou, případně dalšími vzniklými náklady.

Cookies

Používáme cookies. Používáním webové stránky Gympole s.r.o. souhlasíte s používáním cookies v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Gympole s.r.o.

Většina moderních interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují získávat uživatelské údaje pro každou návštěvu. Cookies jsou používány v některých oblastech našich stránek, aby umožnily funkčnost této oblasti a snadné používání pro ty, kteří navštěvují. Někteří z našich partnerských / reklamních partnerů mohou také používat cookies.

Volitelné nástroje

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemáme žádnou kontrolu ani přístup.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vyplývající z Vašeho použití volitelných nástrojů třetích stran nebo souvisejících s tímto používáním.

Jakékoli použití volitelných nástrojů, které vám nabízíme, je výhradně na vaše vlastní riziko a diskrétnost a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem (poskytovateli) třetích stran.

Můžeme také v budoucnu nabídnout nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby podléhají také těmto Podmínkám služby.

Odkazy třetích stran

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou s námi spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za jakékoli materiály či webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Nejsme zodpovědní za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte dříve, než se zapojíte do jakékoli transakce. Reklamace, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na třetí stranu.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, Gympole s.r.o. a/nebo jeho poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví veškerý materiál na Gympole s.r.o.. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete zobrazit a/nebo tisknout
stránky z https://www.gympole.com pro vaše osobní použití s ​​výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 1. Publikovat materiál z https://www.gympole.com
 2. Prodávat, pronajímat nebo sublicencovat materiál z https://www.gympole.com
 3. Reprodukovat, kopírovat nebo kopírovat materiál z https://www.gympole.com

Distribuovat obsah z Gympole s.r.o. (pokud není obsah výslovně určen k redistribuci).

Komentáře uživatelů, zpětná vazba a další podání

Pokud na naši žádost zasíláte určitá konkrétní podání (například soutěžní příspěvky) nebo bez požadavku od nás, odesíláte kreativní nápady, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak, (souhrnně, „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Nebudeme mít žádnou povinnost
1) udržovat jakékoli připomínky důvěrně;
2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky;
3) reagovat na jakékoli připomínky.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který určujeme na základě našeho vlastního uvážení, jsou nezákonné, urážlivé, výhružné, urážlivé, hanlivé, pornografické, obscénní nebo jinak nevhodné nebo porušující duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto Podmínky služby.

Souhlasíte s tím, že vaše připomínky neporušují žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše připomínky nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak protiprávní, urážlivé nebo obscénní materiály, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoliv způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy sami, nebo jinak klamat nás nebo třetí strany, pokud jde o původ připomínek. Zodpovídáte výhradně za jakékoli připomínky a jejich přesnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné komentáře, které jste odeslali vy nebo jakákoli třetí strana.

Osobní informace

Vaše poskytnutí osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Pro zobrazení našich Zásad ochrany osobních údajů.

Chyby, nepřesnosti a opomenutí

Příležitostně mohou být na našich stránkách nebo ve službě informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisu produktů cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za přepravu produktu, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit příkazy, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na kterékoli související webové stránce kdykoli bez předchozího upozornění nepřesné (a to i po odeslání objednávky) .

Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Ve službě ani na žádném souvisejícím webu by neměly být použity žádné konkrétní aktualizace ani datum aktualizace, aby bylo zřejmé, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

Hypertextové odkazy na náš obsah

 1. Bez předchozího písemného souhlasu mohou na naše webové stránky navázat následující organizace:
  • vládní agentury,
  • vyhledávače,
  • zprávy,
  • online distributoři adresářů, když nás uvedou v adresáři, mohou odkazovat na naše webové stránky ve stejném
   způsobem, jakým odkazují na webové stránky jiných kótovaných podniků,
  • celosvětově akreditovaných podniků s výjimkou žádajících neziskových organizací, charitativních nákupních center
   a charitativní fundraisingové skupiny, které nesmí odkazovat na naše webové stránky.
 1. Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace na webových stránkách tak dlouho jako odkaz:
 • není žádným způsobem zavádějící;
 • neznamená nesprávně sponzorství, potvrzení nebo schválení propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a
 • zapadá do kontextu propojení
  třetí strany.

Můžeme zvážit a schválit podle našeho vlastního uvážení další požadavky na odkazy od následujících typů organizací:

 • běžně známé spotřebitelské a/nebo obchodní informační zdroje, jako jsou obchodní komory, American,
  Automobile Association, AARP a Consumers Union
 • dot.com komunitní weby,
 • sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace, včetně charitativních,
 • online distributoři,
 • internetové portály,
 • účetní, právní a poradenské firmy, jejichž primárními klienty jsou podniky,
 • vzdělávacích institucí a obchodních sdružení.
 •  

Požadavky na propojení od těchto organizací schválíme, pokud zjistíme, že:

 • odkaz se neodráží nepříznivě na nás nebo na naše akreditované podniky (např. obchodní asociace nebo jiné organizace zastupování inherentně podezřelých typů podnikání, jako jsou pracovní příležitosti doma, nemusí být
  propojeny);
 • organizace nemá u nás neuspokojivý záznam;
 • přínos pro nás z viditelnosti spojená s hypertextovým odkazem převažuje nad absencí link je v kontextu obecných informací o zdrojích nebo je jinak v souladu s redakčním obsahem v newsletteru nebo podobném produktu, který podporuje poslání organizace.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace na webových stránkách tak dlouho, dokud
odkaz:

 • není žádným způsobem zavádějící;
 • neznamená nesprávně sponzorství, schválení nebo schválení propojující strany a její produkty nebo služby;
 • zapadá do kontextu propojující strany strany.

Pokud patříte k organizacím uvedeným v odstavci 2 výše a máte zájem propojit naše webové stránky, musíte nás informovat zasláním e-mailu na adresu sale@gympole.com.
Uveďte své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje (např. telefonní číslo a/nebo e-mail, adresu), jakož i adresu URL vašich stránek, seznam všech adres URL, ze kterých chcete odkazovat na naše webové stránky,
a seznam adres URL na našich stránkách, na které chcete odkazovat. Odpověď dostanete za 2-3 týdny.

Schválené organizace mohou odkazovat na naše webové stránky následujícím způsobem:

 • Používáním našeho firemního jména  nebo
 • Používáním jednotného vyhledávače zdrojů (webová adresa), na které je odkazováno  nebo
 • Použitím jakéhokoli jiného popisu našich webových stránek nebo materiálu, který je s ním spojen, dává smysl v rámci
  kontextu a formátu obsahu na stránce propojující strany.

Logo nebo jiné umělecké dílo Gympole s.r.o. nebude povoleno pro propojení chybějící licenční smlouvy s ochrannou známkou.

Iframes

Bez předchozího souhlasu a výslovného písemného souhlasu nesmíte vytvářet rámy kolem našich webových stránek nebo používat jiné techniky, které jakýmkoliv způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našeho webu.

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo kdykoli a na základě vlastního uvážení požádat, abyste odstranili všechny odkazy nebo konkrétní informace směřující na náš web. Souhlasíte s tím, že na základě této žádosti okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše webové stránky. My si také vyhrazujeme právo tyto podmínky a podmínky a pravidla pro jejich propojení kdykoli změnit. Dalším odkazem na naše webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami a budete se jimi řídit.

Odstranění odkazů z našich webových stránek

Pokud najdete jakýkoliv odkaz na našich webových stránkách nebo na jakýchkoli odkazovaných webových stránkách, který je z jakéhokoli důvodu nevhodný, můžete se na nás obrátit. Budeme zvažovat žádosti o odstranění odkazů, ale nebudeme mít žádnou povinnost tak učinit, ani na vás reagovat přímo.

I když se snažíme zajistit, aby informace na této webové stránce byly správné, nezaručujeme jejich úplnost ani přesnost; Nezavazujeme se ani k tomu, abychom zajistili, že webová stránka zůstane k dispozici nebo že materiály na
webových strnákách jsou aktualizovány.

Odpovědnost za obsah

Za obsah, který se objevuje na vašich webových stránkách, neneseme žádnou odpovědnost. Souhlasíte, že nás odškodníte a ochráníte proti všem nárokům vyplývajícím z vašich webových stránek nebo na jejich základě. Žádné odkazy se nesmí objevit na žádné stránce vašeho webu nebo v kontextu obsahujícím obsah nebo materiály, které mohou být interpretovány jako hanobení, obscénnosti nebo zločinnosti, nebo které porušují, jinak porušují nebo obhajují porušení nebo jiné porušení práv třetích osob.

Zakázaná použití

Kromě jiných zákazů, které jsou uvedeny ve Smluvních podmínkách, je zakázáno používat tyto stránky nebo jejich obsah:

 • pro jakýkoli protiprávní účel;
 • požadovat od jiných, aby vykonávaly nebo se účastnily protiprávních jednání;
 • porušovat mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení;
 • porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví druhých;
 • obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, urážet, hanobit, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení;
 • předložit nepravdivé nebo zavádějící informace;
 • nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být používán jakýmkoli způsobem, který bude mít vliv na funkčnost nebo provoz Služby nebo na jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo Internet;
 • shromažďovat nebo sledovat osobní informace druhých;
 • na spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, nebo scrape;
 • pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo
 • zasahovat nebo obcházet bezpečnostní funkce Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiné webové stránky nebo Internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše užívání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení některého ze zakázaných použití.

Zřeknutí se záruk, omezení odpovědnosti

Nezaručujeme, že vaše užívání našich služeb bude nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bez chyb.

Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odstranit na dobu neurčitou nebo službu kdykoliv zrušit bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání nebo neschopnost používat službu je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám byly prostřednictvím služby poskytnuty, jsou (s výjimkou výslovně uvedených námi) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli vyjádření, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už expresních nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodní jakosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování.

Společnost Gympole s.r.o., naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, pobočky, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné újmy, ztráty, nároky nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestné, zvláštní, nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ušlého zisku, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, náhradních nákladů nebo podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), striktní odpovědnosti nebo jiné, vyplývající z vaše užívání jakékoli služby nebo produktů zakoupených pomocí této služby, nebo pro jakékoli jiné nároky související s jakýmkoli způsobem související s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení, chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že byly informovány o jejich možnosti. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích je naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním a ochranou Gympole s.r.o. a našich mateřských společností, dceřiných společností, přidružených společností, partnerů…, kteří nejsou poškozeni žádným nárokem nebo žádostí, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, provedených jakoukoli třetí stranou z důvodu porušení těchto Podmínek služby nebo z nich vyplývajících, nebo z dokumentů, které obsahují odkazem, nebo z porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

Oddělitelnost

V případě, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek služby bude prohlášeno za protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení nicméně vynutitelné v plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná částka bude považována za oddělenou od těchto Podmínek. Toto určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

Ukončení

Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení platnosti zůstanou v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto Smluvní podmínky jsou účinné, dokud a dokud nebudou ukončeny ani vám, ani nám. Tyto Smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tak, že nám oznámíte, že již nechcete využívat našich Služeb, nebo když přestanete používat naše stránky.

Pokud podle našeho vlastního úsudku neuspějete nebo se domníváte, že jste nedodrželi jakýkoli termín nebo ustanovení těchto Podmínek služby, můžeme tuto smlouvu kdykoli ukončit bez předchozího upozornění a vy zůstanete odpovědni za všechny splatné částky včetně data ukončení; a/nebo vám proto může odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).

Celý souhlas

Neschopnost nás uplatnit nebo prosadit jakákoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek služby nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

Tyto Smluvní podmínky a veškeré zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou představují úplnou smlouvu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše užívání Služby, nahrazující jakékoli předchozí nebo současné smlouvy, komunikace a návrhy a to jak ústní, tak písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli předchozích verzí Smluvních podmínek).

Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto Smluvních podmínek nejsou chybou společnost Gympole s.r.o..

Rozhodné právo

Tyto Smluvní podmínky a veškeré samostatné smlouvy, které Vám poskytujeme, se řídí a vykládají v souladu se zákony platné pro Gympole s.r.o. se sídlem Vodárenská 459, Velká Dobrá, 27361, Česká republika.

Změny podmínek služby

Nejnovější verzi Smluvních podmínek si můžete kdykoliv prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo, na základě vlastního uvážení, aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoliv část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejňováním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je na vás, abyste pravidelně kontrolovali naše webové stránky, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání nebo přístup na naše webové stránky nebo Službu po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služeb představuje přijetí těchto změn.

Kontaktní informace

Otázky týkající se Obchodních podmínek nám zašlete na adresu sales@gympole.com.